ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งศัพท์อังกฤษ-ไทย ระดับ ป.1-ป.6

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่รวบรวมคำศัพท์ที่พบได้บ่อยจากบทเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมแยกเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน และยังเพิ่มเติมคำศัพท์จากตัวย่อและคำตรงข้ามต่างๆ ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันอีกด้วย