ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.6

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สนุกกับการเรียนพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม กับหนังสือ เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.6 รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่สำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์หมวดน่ารู้ ตารางเทียบเสียงไทย-อังกฤษ สำหรับฝึกอ่านออกเสียง อ่านสนุก เข้าใจง่าย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-22 01:29
2018-12-22 01:29