ข้อมูล eBook

ชื่อ: หัวใจแปลงร่าง

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เล่าถึงความรู้สึกของน้องสาวที่มีพี่ชายเป็นออทิสติก ให้รับรู้ เข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆที่พี่ของตนทำและขอโอกาสในการยอมรับเด็กที่เป็นออทิสติก ที่จะมีชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข