ข้อมูล eBook

ชื่อ: This is Me

ผู้แต่ง: สองขา

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือภาพส่งเสริมทักษะทางภาษา ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ด้วยบทเพลงแสนสนุก เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น หัว หู จมูก ปาก มือ เท้า ฯลฯ ผ่านภาพน่ารัก พร้อมฝึกร้องเพลง อ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ จากหนังสือกับซีดีที่แถมมาในเล่ม ช่วยให้เด็กๆสามารถจดจำภาพและเข้าใจความหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-23 01:30
2018-12-22 01:29